تغذیه نوزادان با شیر مادر – قسمت دوم

۱۶ بازدید
منتشر شده در
در شیردهی به نوزادان عوامل استرس زای فراوانی وجود دارند که بر شیردهی مادر تاثیر منفی می گذارند. عواملی چون خستگی، درد و اضطراب ترشح شیر مادر را کاهش می دهد و در نتیجه شیردهی مادر با مشکل رو به رو خواهد شد. عدم حمایت اعضای خانواده از نظر روحی نیز از جمله عواملی است که روی میزان و کیفیت شیر تاثیر منفی خواهد گذاشت.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.