format_indent_increase مقاومت مصالح 1
۲۲ ویدئو

آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 14: مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشی

۴۴ بازدید
منتشر شده در

دانشکده مهندسی هوافضا - آموزش حرفه ای درس مقاومت مصالح ١ - مدرس : دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی - جلسه 14: مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشی

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.