اظهارات بی سابقه ترامپ خطاب به کل جهان

۱۸۹ بازدید
منتشر شده در

اظهارات بی سابقه رییس جمهور آمریکا خطاب به کره جنوبی، ژاپن، آلمان و اتحادیه اروپا
ترامپ این بار در سخنرانی خود تنها ایران و یا چین را سیبل انتقادات خود قرار نداد بلکه کل جهان را با روش و سبک سیاق خود مورد حمله قرار داد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.