پخش خودکار ویدیوی بعدی :

نورخدا موسوی قهرمانی که در برابر تجزیه طلبان جندالله ایستادگی کرد

۱۴۱ بازدید
منتشر شده در

نور خدا موسوی تکاوری که در برابر تجزیه طلبان "جندالله" از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از آنزمان جانباز صدرصد شده و مانند یک تیکه گوشت بر روی تخت افتاده و در حالت کما می باشد..
ننگ بر علیرضا نوریزاده ها که با تروریستهایی همچون عبداللماک ریگی مصاحبه می کردند و اکنون تریبون در اختیار تجزیه طلبان می گذارند..
ننگ بر تلویزیون من و تو که از کاوه آهنگری تجزیه طلب که بارها از تروریستهای جیش العدل حمایت نموده است تریبون میدهد..
قهرمانان واقعی من نورخدا موسوی ها هستند نه مشتی چاپلوس و شخص پرست
نورخدا موسوی
سید نورخدا موسوی
نور خدا موسوی
سید نور خدا موسوی
شهید زنده نور خدا موسوی
شهید زنده نورخدا موسوی
شهید زنده سید نورخدا موسوی
شهید موسوی
شهید زنده

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.