نقش مارکسیسم در جنگ جهانی دوم

۱۳ بازدید
منتشر شده در

مارکسیسم در طول تاریخ همیشه در برابر دیکتاتوری غارتگری و ظلم ایساده است و نقش مهمی نیز در وقوع جنگ مهم جهانی داشت.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.