وقتش رسیده که سلسله مراتب را در محیط کار فراموش کنیم...

۲۷ بازدید
منتشر شده در

سازمان ها بیشتر مطابق " مدل اَبَرجوجه" اداره می شوند, در جایی که ارزش به کارمندان ستاره ای که از دیگران کارای بیشتری دارند داده می شود. اما این چیزی نیست که تیم های خیلی موفق را جهت می دهد. مارگارت هِفرنان, یکی از سرامدهای تجارت, مشاهده می کند که این پیوستگی اجتماعی - که در هر وقفه چای خوری زمانی که یکی از اعضای گروه از دیگری تقاضای می کند ایجاد می شود- است که ...

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.