format_indent_increase متفرقه
111 ویدئو

کارمندی که با بیل مکانیکی به هتل حمله کرد

۲۱ بازدید
منتشر شده در

کارگری که حدود ۶۰۰ پوند دستمزدشان را از صاحب هتل طلبکار بودند با بیل مکانیکی به این هتل حمله‌ور شدند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.