مستند بیابان ها : هجوم ملخ ها

۲۹ بازدید
منتشر شده در

هیچ گرد همایی جانوری مانند آفت ملخ ها نمی تواند طبیعت و گیاهان را به ورطه نابودی بکشاند. خشکی های جنوب غرب ماداگاسکار بعد از سالها خشکی و بی آبی، باران زیادی را دریافت کرده و اکنون لشکری از ملخ ها را به میهمانی خویش دعوت کرده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.