« فتوسنتز 1 »

۱۲۵ بازدید
منتشر شده در

منبع اولیه انرژی برای جانداران نور حیات بخش خورشید می باشد. جانداران اتوتروف این انرژی نورانی را طی فرایند «فتوسنتز» به انرژی شیمیایی تبدیل میکنند، سپس این انرژی به شکل غذا به جانداران هتروتروف منتقل می شود.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.