مستند: بیابان ها : بیابان های پرو

۷۲ بازدید
منتشر شده در

بعضی از صحرا ها از جمله بیابان های کشور پرو آنقدر خشک و بی آب و علف هستند که گویی هیچگاه سبزه ای به خود ندیده اند. اما یک بارش باران، گیاه هایی که ماه ها به حالت نهفته بوده اند را از دل خاک بیرون آورده و مناظر متفاوتی را در دل بیابان رقم می زند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.