پخش خودکار ویدیوی بعدی :

بهترین هدیه همسران به یکدیگر

۳۹۳ بازدید
منتشر شده در

متن:
می‌فرماید در سورۀ روم آیۀ 21، «وَ مِنْ آیاتِهِ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً»؛ از نشانه‌های خدا این است؛ برای شما زوج قرار داد. برای چی خدایا این کار را کردی؟ اجازه بدهید خود خدا توضیح بدهند. «خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»؛ شما باید توی خانه چی را اصل قرار بدهید؟ اصل می‌شود چی؟ محبّت؟ نه؛ اصل می‌شود لذّت؟ نه؛ اصل می‌شود منفعت؟ نه؛ اصل می‌شود زاد و ولد؟ نه؛ اصل می‌شود آبرو و اعتبار و حیثیت اجتماعی؟ نه. اصل چی می‌شود؟ «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»؛ برای اینکه شما در کنار یکدیگر به آرامش برسید. هدف خانواده آرامش است. سرمان رفت آرامش نباید توی خانه از بین برود.

اول آرامش! وقتی شما فوائد خوب دیگر زندگی خانوادگی را گذاشتی اول همه چی را به‌هم ریختی! هم چی نابود شده. مثلاً شما گفتی اوّلین فائدۀ خانواده محبّت است. الآن ما می‌بینیم توی همین آیۀ قرآن هم محبّت هست، ولی محبّت را اول نیاورد. می‌فرماید محبّت هم من به شما می‌دهم. محبّت هم بین زن و شوهر باید باشد. ولی شما ببینید محبّت را بیاورید جای آرامش. به خاطر محبّت آرامش همدیگر را به‌هم می‌ریزند. بعد نه محبّت می‌ماند نه آرامش.

مثلاً لذّت را آدم بگذارد جای آرامش، بگوید آقا من لذّت جنسی برایم اول بوده. یا نه، راحت را، آدم توی خانه راحت است دیگر، راحتی را بگذار جای آرامش چی می‌شود؟ نابود می‌کنی خودت و خانواده‌ات را. راحت من می‌خواهم باشم. بعد برای اینکه راحت باشی آرامش طرفت را از بین می‌بری. تو دیگر راحت هم نخواهی بود! چیزی که مقیّد می‌کند همۀ رفتارهای ما را، چیزی که مقیّد می‌کند اهداف دیگر و فوائد دیگر را که در زندگی هست آرامش است. آرامش نباید به‌هم بخورد. همه چی با حفظ آرامش. همه چی بعد از آرامش.

خانم می‌خواهد انتقاد کند از شوهر، آقا می‌خواهد انتقاد کند از خانم، آرامش به‌هم نخورد. بگو حیف، من می‌خواستم یک حرف درشتی یا یک حرف درستی به همسرم بزنم؛ مرد یا زن فرقی نمی‌کند. و این حرف درشت، تند و تیز یا هر حرف دیگری که هست، حرف بسیار درست، بسیار مهم است! خب، من منتها این را بزنم آرامش به‌هم می‌ریزد.

پس اول آرامش. این آرامش را تبدیل کنیم به شعار محوری برای خانواده و واقعاً زن و مرد می‌توانند آرامش را به همدیگر هدیه کنند. «خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»؛ خدا هدف خانواده را چی قرار داد؟ آرامش. سرمان رفت آرامش نباید توی خانه از بین برود. آرامش نباید به‌هم بخورد. همه چی با حفظ آرامش. همه چی بعد از آرامش.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.