پخش خودکار ویدیوی بعدی :

فیلم جالب شکر زائرین ایرانی از موکب داران عراقی

۱۰۸ بازدید
منتشر شده در

تشکر زائرین ایرانی از موکب داران عراقی

أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الكُرماءْ
شما انسان های شریفی هستید... شما انسان های سخاوتمند هستید

خِدمَةً للحُسينْ ... تَبذُلُونَ العَطاءْ
برای خدمت به امام حسین (ع) هر چه دارید را میبخشید

يا حسين يا حسينْ ...يا ضِيا كُلِّ عينْ
یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده

زادَكُمْ ربُّنا ... نِعمةً و هَناءْ
پروردگار بر نعمت هایتان بیفزاید

شاكِرونَ لكمْ ...كُلَّ هذا السَّخاءْ
از شما به خاطر این همه سخاوت سپاسگزاریم

يا حسين يا حسين ...يا ضِيا كُلِّ عينْ
یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.