آموزش بافت اسکاج توت فرنگی

۴۱ بازدید
منتشر شده در
ابتدا یک حلقه ی 6 زنجیره ایی مبافیم داخل حلقه چهار تا دسته با دوپایه فاصله میبافیم.این برای رج اول

برای رج دوم داخل اولین زنجیره دوتا دسته ی دوتایی کنار هم میبافیم دوتا پایه و دوتا زنجیره و دوتا پایه و دوتا زنجیره و تاانتها.روی فضای بعدی فقط دوتا پایه میبافیم.

بعد از دسته ی چهارتایی که بافتیم دوتا زنجیره و دوتا پایه. و در پایان کار با دوتا زنجیره و یک بافت مخفی تمام میشود.

در رج بعدی با سه تا زمنجیره و یک پایه کار رو شروع میکنیم و دوباره دوتا زنجیره و دوتا پایه ادامه میدیم تا برسیم به دسته ی چهارتایی رو به روش.

همینطور که رو به بالا میریم دسته های دوتایی بیشتر میشوند.

برای ضافه کردن لازم هست 8 رج اضافه کنیم.و سپس سه رج بدون اضافه کردن میریم جلو و بعد میرسیم به قسمت برگ ها.

برگ ها

نخ برگ رو به نخ اصلی گره میزنیم.یک بافت مخفی میزنیم و سه تا زنجیره و یک پایه که بشه دوپایه و دوتا زنجیره میزنیم و دوپایه میبافیم و سپس نخ سبز رو به کار میگیریم و دوتا پایه میبافیم. و دوتا زنجیره با نخ قرمز میزنیم و دوتا دوتایی میبافیم.به همین منوال میریم جلو و کم میکنیم تا کار رو جمع کنیم و قرمز کم میشه و سبز زیاد میشه.و در آخر کار کلا قرمز نمیبافیم و فقط سبز میریم سه تا زنحیره و دوتا پایه و فرقش اینه که بین دوتایی ها زنجیره نداریم.

در رج آخر یک پایه در میون میبافیم و دو رج هم بالای توت فرنگی رو میبافیم و تمام.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.