مستند جنگلها : نور افشان های جنگل

۴ بازدید
منتشر شده در

برخی از جانداران جنگل اعم از گیاهی و جانوری در شب های جنگل نورافشانی می کنند. این نورافشانی ها در شب با انگیزه های مختلفی صورت می پذیرد. برخی برای شکار و برخی برای جفت یابی و برخی دیگر هم به دلایل ناشناخته به درخشندگی روی می آوردند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.