بازسازي تانك های نيروي زميني

۱۹ بازدید
منتشر شده در

Iran Army Ground Force, Martyr Zarharan Tank maintenance center بازسازي تانكها در مرکز شهيد زرهرن نيروي زميني

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.