آثار مخرب بدگویی از پدر به فرزند

۵۵ بازدید
منتشر شده در

آفت های زندگی ، خانم دکتر فرهمندپور : تاثیر سوء بدگویی از پدر برتربیت فرزند

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.