کلیپ زیبای "خدا هست..." برای شب قدر

۵۴۸ بازدید
منتشر شده در
اگر روزی غم واندوه،
،مثل باران باریـد،
یا دل شــیشه ای ات ،
از لب پنجره عشق،
زمین خورد وشکست،
با نگاهت به خدا ،
چتر شادی وا کن
وبگو با دل خود،
که خــــداهست،
خــــــدا هست !
اوهمانی است که
درتارترین لحظه شب،
راه نــورانی امیدنشانم میداد
او همانی است که
هــرلحظه دلش‌می خــواهد ،
هــمه زنـــــــدگی ام ،
غـرق شادی باشد ..

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.