پخش خودکار ویدیوی بعدی :

مجمع عمومی شرکت سهامی و انواع آن

۵ بازدید
منتشر شده در
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عموم و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. مجمع عمومی که مهم‌ترین و عالی‌ترین رکن شرکت است، بنا به ماده 73 قانون تجارت مشتمل بر سه نوع است: 1-مجمع عمومی موسس، 2-مجمع عمومی عادی 3-مجمع عمومی فوق العاده. در نهمین بخش از مجموعه ویدیویی آموزش بورس، با انواع مجامع، جزئیات و تفاوتش آشنا می‌شویم.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.