به زودی واکسن‌های ایرانی وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شوند

۲ بازدید
منتشر شده در

وزارت بهداشته گفته است زمینه ورود دو نوع واکسن داخلی به بازار فراهم خواهد شد.
خبر 08 شبکه یک در تاریخ 1400/03/24

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.