مستندی درباره سطح زندگی مردم آمریکا

۵۹ بازدید
منتشر شده در

وضعیت زندگی طبقه متوسط و قشر مرفه جامعه آمریکا در یک مستند با یکدیگر مقایسه شده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.