format_indent_increase اجتماعی
20 ویدئو

مستندی درباره سطح زندگی مردم آمریکا

۴۹ بازدید
منتشر شده در

وضعیت زندگی طبقه متوسط و قشر مرفه جامعه آمریکا در یک مستند با یکدیگر مقایسه شده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.