زنونابین (زنوناون) یعنی چی ؟! = میدونم ولی نمیگم

۴۴۸۳ بازدید
منتشر شده در

زنونابین (زنوناون) یعنی چی ؟! = میدونم ولی نمیگم
زنونابین (زنوناون) در زبان سرخه ای یعنی = میدونم ولی نمیگم

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.