پخش خودکار ویدیوی بعدی :

سکانس خواندن شعر معروف بابا افضل کاشانی توسط آهو سریال بانوی عمارت / متن شعر

۲۷۲۷ بازدید
منتشر شده در

سکانس خواندن شعر معروف بابا افضل کاشانی توسط آهو سریال بانوی عمارت

تا حاصل دردم سبب درمان گشت / پستیم بلندی شد و کفر ایمان گشت
جان و دل و تن حجاب ره بود کنون / تن دل شد و دل جان شد و جان جانان گشت

شعر معروف بابا افضل کاشانی اخر سریال بانوی عمارت چه میشود بازیگر نقش یحیی در بانوی عمارت علی عمادی نیا آهو بانوی عمارت یحیی در سریال بانوی عمارت یحیی در بانوی عمارت آهو در بانوی عمارت بانوی عمارت قسمت 11 سریال بانوی عمارت قسمت 11 علی عمادنیا آهو در فیلم بانوی عمارت بانوی عمارت قسمت ۱۱ قسمت یازدهم بانوی عمارت قسمت یازدهم سریال بانوی عمارت نقش آهو در بانوی عمارت نیکی نصیریان نصیریان در بانوی عمارت نیکی نصیریان در بانوی عمارت شعر بابا افضل کاشانی بازیگر نقش یحیی در بانوی عمارت اخر سریال بانوی عمارت چه میشود علی عمادی نیا یحیی در سریال بانوی عمارت آهو بانوی عمارت یحیی در بانوی عمارت آهو در بانوی عمارت علی عمادنیا بانوی عمارت قسمت 11 سریال بانوی عمارت قسمت 11 آهو در فیلم بانوی عمارت بانوی عمارت قسمت ۱۱ قسمت یازدهم بانوی عمارت قسمت یازدهم سریال بانوی عمارت آهو در سریال بانوی عمارت نقش آهو در بانوی عمارت بازیگر نقش آهو در سریال بانوی عمارت اهو در فیلم بانوی عمارت نصیریان در بانوی عمارت نیکی نصیریان نیکی نصیریان در بانوی عمارت

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.