پخش خودکار ویدیوی بعدی :

مولودی میلاد حضرت علی (روز پدر )علي بود"نور علي" | حاج محمود كريمي و بنی فاطمه

۱۶۶۲ بازدید
منتشر شده در

نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
نه حرف از من و ما بود
نه ذکر تو و من بود
علی بود وعلی بود
که پیش از من و ما بود

نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
آیینه ی تمام نمای خدا علیست
علی علی
نقشی که زد رقم قلم ابتدا علیست
علی علی
دست خدا زبان خدا صورت خدا
علی علی
در بندگیش بنده بی ادعا علی
علی علی
جان رسول لحم رسول دم رسول
شیر خدا و شیر رسول خدا علی
علی بود و عدم بود و
علی بود و ولایت
علی بود و ولا بود
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
دشمن به دشمنی خود اقرار میکند
مردی ک داشت بازوی خیبر گشا علیست
بسم الله کتاب خداوندگار را
هر کس که با علیست بداند که باء علیست
چشم خدا ، قسیم حجحیم و جنان به حق
دست خدا و لنگر ارض و سما علیست
علی کوثر و یس
علی یوسف و طه
علی قدر و علی بدر
علی شمس و ضحی بود
علی سجده علی حمد
علی ذکر و دعا بود
علی در همه دم بود
علی در همه جا بود
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
لوح علی قلم علی
حرم علی کرم علی
علم علی
آب و گلم علی

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.