روش بستن شال تزئینی

۲ بازدید
منتشر شده در
شال را روی سر می گذاریم دو دستک آن را در پشت سر به هم گره می زنیم دستکی که کوتاهتر است به خودش می پیچیم بعد دور موها که جمع شده اند گرد می کنیم و انتهای آن را زیر شال پنهان می کنیم دستک دیگر را جلوی بدن می آوریم کامل بازش می کنیم و دور سر می چرخانیم و در طرف دیگر روی شانه رهایش کنید.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.