format_indent_increase علمی
۲۴ ویدئو

آیا دفاع از رساله دکتری با ارائه مقاله ISI مفید است؟

۴۱ بازدید
منتشر شده در

محمد‌مهدی زاهدی گفت: چرا کسی که باید از رساله دکتری دفاع کند الزاما باید مقاله ISI ارائه کند، چرا نباید به جای این مقاله بگوییم دانشجو برای کشور خلق فناوری کند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.