راه پرفراز و نشیب همگرایی اقتصادی در اروپا

۶ بازدید
منتشر شده در

کشورهای اتحادیه اروپا برای ورود به منطقه یورو باید چهار معیار را برآورده کنند‌. اما بحران مالی درس مهمی به کشورهای عضو اتحادیه داد‌:‌ وقتی وارد منطقه پولی یوور شوید،‌ دیگر نمی‌توانید مانع تقویت سیاست‌های پولی منطقه یورو بشوید. در واقع یک کشور کم درآمد باید از نظر اقتصادی همپای کشور ثروتمند پیش برود.

یکی از ستونهای اصلی پیمان اتحادیه اروپا، شالوده لازم برای داشتن واحد پول مشترک بود. به این منظور، کشورهای عضو باید معیارهای سفت و سختی را رعایت می کردند تا زمینه وحدت اقتصادی و پولی فراهم شود.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.