پخش خودکار ویدیوی بعدی :

شعر مولودی امام حسن مجتبی - استوری

۴۶ بازدید
منتشر شده در
ای لبان تو عقیق یمنی
تو دوای منی و درد منیمن علی باشم ولیکن حسنی
من توباشم یاکه توذات منیمن چگونه مدح تو گویم حسن
مدح تو الله گوید به زمنکرده ای انسان را آدم حسن
صدگدای درگهت حاتم حسنذکر لبهای علی جانم حسن
میوه می باشم هنوز کالم حسنمن چگونه مدح تو گویم حسن
مدح تو الله گوید به زمنیا حسن ای سوی چشم مرتضی
نام تو حک بر در باغ ولاای که نور روی تو خورشید ما
یا حسن جنگاور شیر خدامن چگونه مدح تو گویم حسن
مدح تو الله گوید به زمنای حسین هارون و تو موسای او
هم برادر هستی هم مولای اوهم برای فاطمه عیسای او
هم در آغوش علی یحیای اومن چگونه مدح تو گویم حسن
مدح تو الله گوید به زمنماه کامل تو شدی در رمضان
رحمتت تابیده شد بر همگانکوری چشم همه بدنظران
آمده گل پسر مادرمانمن چگونه مدح تو گویم حسن
مدح تو الله گوید به زمن

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.