در حال شکوفایی

۱۱ بازدید
منتشر شده در
از این فرصت استفاده کنید
در حال شکوفایی
امروز شما نوجوانید، در آغاز جوانی هستید، در حال شکوفایی هستید؛ استعداد شما امروز برای فراگیری و برای خودسازی خیلی زیاد است؛ از این فرصت استفاده کنید، خودسازی کنید؛ هم خودسازی جسمی، هم خودسازی معنوی و روحی، هم خودسازی فکری، با همان ترتیبی که عرض کردم.۱۳۹۵/۰۹/۲۳

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.