در حال شکوفایی

۷ بازدید
منتشر شده در

از این فرصت استفاده کنید
در حال شکوفایی
امروز شما نوجوانید، در آغاز جوانی هستید، در حال شکوفایی هستید؛ استعداد شما امروز برای فراگیری و برای خودسازی خیلی زیاد است؛ از این فرصت استفاده کنید، خودسازی کنید؛ هم خودسازی جسمی، هم خودسازی معنوی و روحی، هم خودسازی فکری، با همان ترتیبی که عرض کردم.۱۳۹۵/۰۹/۲۳

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.