پیام های سیاسی پیاده روی اربعین-دیدنی

۲۹ بازدید
منتشر شده در

پیاده روی اربعین به عنوان بزرگ ترین راهپیمایی سالانه در دنیا همواره پیام های سیاسی مهمی را انعکاس می دهد که باید بر این پیامهای مهم دقت نظر داشت ....مهیج

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.