مسئله این است، پدر بودن یا سلطان بودن؟

۱۳۹ بازدید
منتشر شده در

برای آنکه نامتان در تاریخ ایران باقی بماند باید "بزرگ" باشید و یا کارهای "بزرگ" انجام بدهید. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که دلتان می‌خواهد در کار و حرفه خود "پدر" باشید یا "سلطان"!

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.