شهید مصطفی چمران روایت روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را در دفتر خاطراتش ثبت کرده است.

۳۶ بازدید
منتشر شده در

شانزدهم آذر یادآور کشته شدن سه دانشجویی است که به همراه سایر دانشجویان نسبت به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا اعتراض کردند. نیکسون در سال ۱۳۳۲ به ایران آمده بود تا نتیجه سرمایه گذاری سازمان جاسوسی آمریکا برای کودتا و سرنگونی دولت مصدق را از نزدیک نظاره‌گر باشد.
شهید مصطفی چمران روایت روز حادثه را در دفترچه خاطرات خود ثبت کرده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.