پاکبانان واکسینه می‌شوند

۲ بازدید
منتشر شده در

ادامه روند واکسیناسیون با تزریق واکسن به پاکبانان
گزارش خبر 20 شبکه چهار در تاریخ 1400/01/21

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.