دادستان تهران : سکته راننده در تحقیقات پزشکی ما رد شده است

۴۸۵ بازدید
منتشر شده در

دادستان تهران: موضوع سکته راننده اتوبوس واژگون شده در دانشگاه ازاد اسلامی - علوم و تحقیقات-  در تحقیقات پزشکی ما رد شده است.
عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط زنده با اخبار 14 شبکه یک سیما درباره پیگیری و نظارت سریع بر حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات افزود: پیرو تاکید رییس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده بلافاصله بازپرس ما در منطقه حادثه حضور پیدا کرد و اظهارات شاهدان هم صورت جلسه شد و هفت نفر برای تعیین علت حادثه به عنوان کارشناس تعیین شده اند و به پلیس نیز اجازه داده شد کار کارشناسی انجام دهد.
وی گفت: امروز از دو تن از معاونان دانشگاه تحقیق مفصلی شده است

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.