روش کامل گرفتن فال با حروف ابجد جفت شدن ستاره ها

۳۴۳ بازدید
منتشر شده در
🔮جفت بودن ستاره های بخت🔮 - 🎴چگونه بفهمیم آيا دو نفر ستاره شان با هم هماهنگ و جفت است و ازدواج آنها با يكديگر مشكلی ندارد و ان شاء الله تا به آخر با هم زندگی خواهند نمود و يا اينكه برعكس، ستاره و طالعشان با هم جفت نيست و زندگي و ازدواج آنها با هم به احتمال زياد با موانع و مشكلات و قهر و آشتي پی درپی و بی مورد همراه خواهد بود را ميتوان به شرح زير توضيح داد: - دوستان برای حساب کردن از حروف ابجد کبیر استفاده میکنیم.(در حروف ابجد گ چ پ ژ امتیاز صفرِ) - ابجد کبیر : (الف =1 )(ب = 2 ) ( ج = 3 ) ( د = 4 ) (ه = 5 ) ( و = 6 ) ( ز = 7 ) ( ح = 8 ) ( ط = 9 ) ( ی = 10 ) ( ک = 20 ) ( ل =30 ) ( م = 40 ) ( ن = 50 ) ( س = 60 ) ( ع = 70 ) ( ف = 80 ) ( ص = 90 ) ( ق = 100 ) ( ر = 200 ) ( ش = 300 ) ( ت = 400 ) ( ث = 500 ) ( خ = 600 ) ( ذ = 700 ) ( ض = 800 ) ( ظ = 900 ) ( غ = 1000) - هر گاه بخواهيد حساب کنيد که : 🙏( لطفا دوستان نحوه تقسیم کردن ۹۵۵ استوری کردم،دقت کنید،بدست میاد)🙏 باقیمانده مهم نه نتیجه تقسیم. - آيا آقای محمد زاده مريم با - خانم فاطمه زاده بتول می تواند ازدواج بکند ؟ و در آينده تا آخر با هم زندگی می کنند ؟ - اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبير يا جمل در آورده و بعد جدا ،جدا حساب کرده و بعد تقسيم بر( 5 )می کنيم. - لطفآ به موارد زير توجه کامل بفر ماييد - اول آقاي : (م ح م د ) زاده (م ر ي م ) - دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل ) - اول آقاي : (40 8 40 4 ) زاده (40 200 10 40 ) - دوم خانوم : (80 1 9 40 5 ) زاده (2 400 6 30 ) - جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مريم 290 ( 382) - جمع خانم فاطمه 135 + جمع عدد بتول 438(573) - جمع هر دو =995=382+573 - مجموع چهار اسم بالا برابر است با 955 . - 👌اکنون 955 را تقسيم بر 5 می کنيم. باقیمانده این تقسیم صفر(0)میشه. - 👈اگر با قيمانده تقسيم بالا 1 يا 3 يا 5 شود اين دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت مي باشد و تا آخر با هم زندگی می کنند - 👈اگر باقيمانده تقسيم 2 يا 4 گردد اين دو نفر به هم نمی رسند و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند - 👈اگر زمانی باقيمانده صفر گردد يک طرف از خانواده طرفين با ازدواج موافق نمی باشد و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد و زندگی پر از مشکل.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.