کدام گلوله تفنگ نجفی، میترا استاد را کشت؟

۲۱ بازدید
منتشر شده در
با تجدید دادرسی پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، گودرزی وکیل شهردار پیشین تهران درباره تحقیقات جدید در این پرونده سخن گفته است.
قتل،
محمد علی نجفی،
میترا استاد،

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.