رفیقان این چه سودا بود با من- حال و هوای جاماندگان اربعین

۷۰ بازدید
منتشر شده در

سبک باران خرامیدند و رفتند
مرا بیچاره نامیدند و رفتند
سواران لحظه ای تمکین نکردند
ترحم بر من مسکین نکردند
سواران از سر نعشم گذشتند
فغان ها کردم اما برنگشتند
اسیر و زخمی و بی دست و پا من
رفیقان این چه سودا بود با من
===============
جاماندگان اربعین
صدا گذاری سر صحنه

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.