حاشیه های سفر روحانی به سبزوار

۷۹ بازدید
منتشر شده در

حاشیه های سفر روحانی به سبزوار و شعار های اعتراض شان نسبت به وضع موجود

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.