format_indent_increase دانش و فناوری
98 ویدئو

پارکینگ هایی که خودروی تان را غیب می کنند!

۴۶ بازدید
منتشر شده در

این شرکت اروپایی ظرف مدت ۵ تا ۶ روز پارکینگ هایی را تحت عنوان سیستم پارکینگ زیرزمینی در مکان های مختلف تعبیه می کند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.