"خانه ما" فصل چهارم - اهواز (قسمت دوم)

۳۱۰۳ بازدید
منتشر شده در
برنامه "خانه ما" جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

خانواده های اهوازی شرکت کننده در این فصل:
"خانواده مقدم نسب"
"خانواده لارزاده"
"خانواده رخ"

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.