format_indent_increase اجتماعی
239 ویدئو

خبرگزاری «مهر» همزاد انقلاب است

۲۱ بازدید
منتشر شده در

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سابقه خبرگزاری مهر و رسالت این خبرگزاری گفت: خبرگزاری مهر سابقه ای همزاد با انقلاب دارد، اما تشکیل این خبرگزاری در آغاز دهه سوم انقلاب بوده است. باید دید در سال ۸۲ که این خبرگزاری آغاز به کار کرد در چه شرایطی احساس شد نیاز به تشکیل چنین خبرگزاری وجود دارد. نیازها گاهی ما را به دنبال اجرای یک اقدام سوق می دهد. در آن زمان باید دید چه شرایطی و چه نیازی کشور و انقلاب داشت تا چنین خبرگزاری ای تأسیس شود. قطعاً هدف از تأسیس مقدس بوده است. قطعا احساس می شد ما به یک خبرگزاری دور اندیش وفراگیر با صدای بلند در داخل و خارج از کشور نیاز داشتیم.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.