آواز انواع سهره

۱۳۵۶۲۹ بازدید
منتشر شده در

آواز انواع سهره-آواز سهره ها باهم تفاوت دارد
صدای سهره ماده،
صدای تهییج سهره،
دانلود صدای سهره صوتی طولانی،
صدای تحریک سهره،
صدای پرنده سهره ،
دانلود صدای سره،
سهره دهن لر ،
صدای سهره نر ،
فنچ ،
اواز سهره مست ،
دانلودصدای سهره ،
صدای سره،
تحریک سهره،
سهره سینه سرخ ،
صدای قناری،
آواز سهره ماده ،،
تشخیص سهره نر از ماده،
رام كردن سهره وحشي،
جوجه سهره،
صدای سهره mp3،
دانلود صدای قناری ،
صدای سهره ماده ،
سهره ماده ،
غذای سهره

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.