پخش خودکار ویدیوی بعدی :

آهنگ زیبای امام رضا از امیرحسین مقصودلو

۲۷۹۵ بازدید
منتشر شده در

متن ترانه:
خسته از این وضعیت

خسته از گناه و معصیت

خسته یعنی داغون میفهمی داغون یعنی چی

خسته از این اجتماع

خسته از سوالو اشتباه

آخه توو این وضعیت نه میاد بارون نه هیچی

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

♫♫♫♫♫♫♫♫

♫♫♫♫♫♫♫♫

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

همه چمدونامو بستم میگن خیلی اونجا هستن

میگن میدونارو بستن ولی من پیاده میرم

میگن خیلی بد کردمو از همین جا برگردم

میگن سیاهِ پروندم ولی روم زیاده میرم

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از این وضعیت

خسته از گناه و معصیت

خسته یعنی داغون میفهمی داغون یعنی چی

خسته از این اجتماع

خسته از سوالو اشتباه

آخه توو این وضعیت نه میاد بارون نه هیچی

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

همه چمدونامو بستم میگن خیلی اونجا هستن

میگن میدونارو بستن ولی من پیاده میرم

میگن خیلی بد کردمو از همین جا برگردم

میگن سیاهِ پروندم ولی روم زیاده میرم

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

خسته از دروغو بُهت و بغض و فحش و نا سزا

یکمی محل به دردِ قلب سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بُریدی از همه کس و همه جا

برو پابوس امام رضا امام رضا

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.