آموزش دوخت دو ردیف دگمه

۱۰۵ بازدید
منتشر شده در
مراحل دوختن دکمه لباس
بسیاری از لباس هایی که می خریم با یکی ، دو بار پوشیدن دکمه هایشان شل و آویزان می شوند و ممکن است بیفتند یا گم شوند . بهتر است شما قبل از افتادن دکمه آن را دوباره بر سر جای خود بدوزید و محکم کنید .
اما اگر دکمه لباستان گم شد نیز می توانید از خرازی یک دکمه مناسب و همانند دکمه های دیگر لباستان پیدا کنید و آن را با روش صحیح دوخت دکمه که در این بخش از دنیای مد نمناک آورده ایم بدوزید.

دوختن دکمه لباس

روش صحیح دوختن دکمه لباس
آموزش نحوه دوختن دکمه لباس
مواد لازم:

نخ
دکمه
قیچی
قدم اول:

ابتدا نخ و دکمه مناسب انتخاب کنید. بعضی از لباس دکمه اضافه دارند می توانید از این دکمه ها استفاده کنید . ابتدا سوزن را نخ کنید و به اندازه مناسب نخ را با قیچی ببرید و انتهای نخ را گره بزنید . دکمه رو در جایگاه خودش روی لباس قرار دهید و دقت کنید که حتما با سوراخ دکمه هم طراز باشد.

اگر دکمه شما افتاده میتوانید روی هما ن جا، دکمه جدید را بدوزید . سپس از طرف داخل لباس سوزن را درون سوراخ دکمه فرو کرده و در آورید تا ته نخ که گره خورده، از روی لباس پیدا نباشد . حتما هر دوختی که میزنید، خوب محکم کنید.

وسایل دوختن دکمه لباس

بهترین راه دوختن دکمه لباس
آموزش مرحله به مرحله دوختن دکمه لباس
قدم دوم:

از همان روی لباس و بالا سوزن را داخل سوراخ دیگر دکمه می کنیم و این کار را 6 بار دیگر تکرار می کنیم . سپس در دکمه های چهار سوراخه جفت سوراخ های بعدی دکمه را نیز به همین روش می دوزیم تا یک شکل مانند علامت مساوی = تشکیل دهد. توجه کنید شکل دوختن یک دکمه به دوخت دکمه های دیگر نیز ارتباط دارد مثلا اگر دکمه های دیگر لباس به شکل X دوخته شده باشند شما باید همین الگورا برای دکمه کنده شده رعایت کنید .

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.