تحقیقات جدید نشان می دهد پلاگورنیس، بزرگترین پرنده در دنیاست

۱۷ بازدید
منتشر شده در

ما این پرنده در حال حاضر وجود ندارد . بلکه میلیونها سال پیش زندگی می کرده است.محققان و جانورشناسان، همواره در پی کشف و بررسی آثار به جا مانده از موجودات در گذشتۀ زمین بوده و هستند. گاهی این تحقیقات، به ثمر رسیده و دانشمندان با کشفِ بقایای جانداران، قادر به بازسازی شکلِ ظاهری آن ها می شوند. پس از بررسی بیشتر نیز، می توان توانایی های مختلف این موجودات را کشف کرد. پلاگورنیس یکی از همین موجودات است

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.