ویران شدن شهر ساحلی ایتالیا پس از طوفان

۲۷ بازدید
منتشر شده در

طوفان شدید موجب فروپاشی یک موج گیربتنی محافظ بندر شد، و کشتی ها را در هم کوبید .

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.