امر مطلق از منظر کانت

۱۹ بازدید
منتشر شده در

فیلم پیش رو به بهانه سالمرگ کانت به برخی وجوه فلسفه کانت می پردازد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.