جلوگیری شیوع سویه لامبدا با تزریق واکسن

۲ بازدید
منتشر شده در

بسیج همگانی برای مقابله با ویروس دلتا و جلوگیری از شیوع لامبدا با سرعت بخشی به واکسیناسیون در خبر 08 شبکه یک در تاریخ 1400/06/02

دیدگاه

نوشتن دیدگاه برای این ویدئو بسته است.

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.