format_indent_increase سیاسی
۲۵۵ ویدئو

گزارش دوساله مدیریت شهری و شورای شهر تهران به مردم

۸ بازدید
منتشر شده در
«گزارش به مردم» کلیدواژه‌ای است که شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت با مطرح کردن آن تلاش کرده‌اند شهروندان را در جریان مدیریت شهری بزرگترین کلانشهر کشور در دوران مدیریت دو ساله اخیر قرار دهند. شهرداری و شورای شهر در راستای گفتمان «تهران شهری برای همه» و با هشتگ «گزارش به مردم»، اعلام کرده می‌خواهد مسیر مدیریت شهری، مبتنی بر افزایش قلمروی عمومی و اجتناب از شهرفروشی و نیز شهر انسان‌محور قرار بگیرد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.