format_indent_increase خبری
۵۵ ویدئو

بازگشت ۴۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال با اقدامات قوه قضاییه

۱۸ بازدید
منتشر شده در
با اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی ۷ ماه گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال و خزانه دولت بازگشت.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.