بازگشت ۴۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال با اقدامات قوه قضاییه

۱۳ بازدید
منتشر شده در

با اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی ۷ ماه گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال و خزانه دولت بازگشت.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.